Category: OST

เก่งนักเดี๋ยวทุ่มรักใส่ Geng Nak Dieow Tum Rak Sai By Ayk Yuthasak Feat. Koi Chidchanok

เก่งนักเดี๋ยวทุ่มรักใส่ Geng Nak Dieow Tum Rak Sai  [So skilled! I’ll throw love at you!] By Ayk Yuthasak Feat. Koi Chidchanok เอา ไง ก็ ไม่ว่า มา ao ngai gôr mâi wâa maa What do you want just say it! มา มองตา แล้วก็ เชิด ใส่ maa…

คนที่ฉันรอ Kon Tee Chan Ror by Mon Room 39

คนที่ฉันรอ Kon Tee Chan Ror by Mon Room 39 เฝ้ารอ เวลา ที่จะ ได้ เจอกัน fâo ror way-laa têe jà dâai jer gan Waiting for the time that we will meet ต่อให้ มัน ช่าง นานแสนนาน · สัก แค่ไหน dtòr hâi man châang naan săen naan ·…

พชรมนตรา Pachara Montra by Weir Sukollawat

พชรมนตรา Pachara Montra by Weir Sukollawat ความอาถรรพ์ ที่ ไม่ จางหาย kwaam aa-tăn têe mâi jaang hăai The mystery that does not fade ใคร ได้ ไป ต้อง เจอ ความมืดดำ krai dâai bpai dtông jer kwaam mêut dam Whoever who get it will meet with darkness มีอันเป็นไป…

ยิ่งใกล้ใจยิ่งสั่น Ying Glai Jai Ying San by Bow Maylada

ยิ่งใกล้ใจยิ่งสั่น Ying Glai Jai Ying San (The closer the heart, the more I’m shaking) by Bow Maylada แค่ มองตา ก็ ยัง หลบ kâe mong dtaa gôr yang lòp Just making eye contact and I’m avoiding กลัว เธอ ค้นพบ ว่า มี ใจ glua ter kón…

เกิดมาทั้งที Kerd Ma Tangtee by Ant Emotion Town

เกิดมาทั้งที Kerd Ma Tangtee by Ant Emotion Town  * เกิด มา แล้ว ทั้งที * gèrt maa láew táng tee * Born already หมั่น ทำดี ให้ กัน màn tam dee hâi gan Keep on doing good for each other โอกาส มี เรื่องดีๆ อย่า ช้า oh-gàat mee…