คิด…แล้วไปให้ถึง Mini Story [Weir & Bella]

คิด…แล้วไปให้ถึง (Think… Already Must Go) MINI STORY [WEIR & BELLA]

Anyone feeling like Kris? I know I am! ^^’

Alternate link

%d bloggers like this: