MV Saabaan (Swear) OST Sailab Rak Bpuan by Dome Pakorn Lum [ENG SUB]

http://dai.ly/k6k1A0ZIgnu0VmiF3Ub

Song title :  Saaban (Swear) สาบาน
Artist: Dome Pakorn Lum

อย่า มอง อย่างนั้น
yàa mong yàang nán
Don’t look at me like that
เห็น แล้ว ฉัน มัน ใจไม่ดี
hĕn láew chăn man jai mâi dee
See me as vicious
อย่า มอง อย่างนั้น
yàa mong yàang nán
Don’t look at me like that
ฉัน ไม่ได้ ตั้งใจ จะ ทำ อย่างนี้
chăn mâi dâai dtâng jai jà tam yàang née
I didn’t intend to do like this

รู้ ฉัน เอง ทำผิด ไป
róo chăn ayng tam pìt bpai
I know I make mistake
แต่ เธอ คงจะ ไม่เข้าใจ
dtàe ter kong jà mâi kâo jai
And you probably won’t understand

(*) แต่ สาบาน ฉัน ไม่ได้ คิด จะ หลอก
dtàe săa baan chăn mâi dâai kít jà lòk
But I swear I never intend to deceive
แต่ แค่ บางเรื่อง ที่ ไม่ คิด จะ บอก
dtàe kâe baang rêuang têe mâi kít jà bòk
But just some of the thing I never consider of telling you
อย่า โกรธ ได้ ไหม คนดี
yàa gròht dâai măi kon dee
Can you not be angry at me darling
อย่า เคือง ฉัน เลย คนดี
yàa keuang chăn loie kon dee
Don’t be annoyed with me darling
ฉัน ไม่ได้ ตั้งใจ หลอก
chăn mâi dâai dtâng jai lòk
I didn’t mean to deceive

(**)ก็ ฉัน ไม่ใช่ คนกลิ้งกลอก
gôr chăn mâi châi kon glîng glòk
I’m not a crafty person
และ บางเรื่อง ก็ ไม่เคยจะ หลอก
láe baang rêuang gôr mâi koie jà lòk
And some of the things I have never deceived you
ที่ บอก ว่า รัก เธอ
têe bòk wâa rák ter
When I say I love you
เรื่อง ฉัน รัก เธอ นะ จริง แน่นอน
rêuang chăn rák ter ná jing nâe non
I really love you for real

รู้ ฉัน เอง ทำผิด ไป
róo chăn ayng tam pìt bpai
I know I made mistake
แต่ เธอ คงจะ ไม่เข้าใจ
dtàe ter kong jà mâi kâo jai
And you probably won’t understand

Repeat (*) (**)

ที่ บอก ว่า รัก เธอ
têe bòk wâa rák ter
When I say I love you
เรื่อง ฉัน รัก เธอ นะ จริง แน่นอน
rêuang chăn rák ter ná jing nâe non
I really love you for real

Download MV : http://www.filefactory.com/file/euee3py84tv/