เกิดมาทั้งที Kerd Ma Tangtee by Ant Emotion Town

เกิดมาทั้งที Kerd Ma Tangtee by Ant Emotion Town 

* เกิด มา แล้ว ทั้งที
* gèrt maa láew táng tee
* Born already
หมั่น ทำดี ให้ กัน
màn tam dee hâi gan
Keep on doing good for each other
โอกาส มี เรื่องดีๆ อย่า ช้า
oh-gàat mee rêuang dee dee yàa cháa
There’s chance for doing good, don’t be slow
รีบ มา รัก กัน
rêep maa rák gan
Hurry let’s love each other
ก็ ชีวิตสั้น จะตาย
gôr chee-wít sân jà dtaai
Well, life is dead short

นาฬิกา หมุน ไป
naa-lí-gaa mŭn bpai
The clock revolve
ใจ คนเรา ก็ หมุน ไป
jai kon rao gôr mŭn bpai
Our heart also revolve
จะ มี วันพรุ่งนี้ · ให้ เรา ได้ ใช้ · อีก นาน แค่ไหน กัน
jà mee wan prûng-née · hâi rao dâai chái · èek naan kâe năi gan
How many tomorrows that we get to spent together

โอกาส มี แป๊ป เดียว
oh-gàat mee bpáep dieow
Chance only exist for just a moment
มัวแต่ เดี๋ยว · คง ไม่ทัน
mua dtàe dĭeow · kong mâi tan
If keep on waiting, might miss it
ความสุข มี ต้อง ใช้
kwaam sùk mee dtông chái
If there’s happiness then must use
อะไร ที่ ฝัน
a-rai têe făn
Whatever which dream
สวรรค์ ไม่ รั้งรอ
sà-wăn mâi ráng ror
Heaven won’t wait

** ถ้า มัวแต่ คอย ท้อแท้
** tâa mua dtàe koi tór táe
** If engrossed in being down hearted
ก็ กลัว ว่า แพ้
gôr glua wâa páe
Afraid will be defeated
ชีวิต จะ คุ้ม ได้ไง
chee-wít jà kúm dâai ngai
How can live be worthy?
ไม่เอา ที่ คอย คิด ลบ
mâi ao têe koi kít lóp
Don’t take negative thoughts
อย่า มัว คิดร้าย
yàa mua kít ráai
Don’t engrossed in evil thought
จะ ดีกว่า กัน ไหม
jà dee gwàa gan măi
Wouldn’t that be better?

Repeat (*)

โอกาส มี · แค่ แป๊ป เดียว
oh-gàat mee · kâe bpáep dieow
Chance only exist for just a moment
ถ้า มัวแต่ เดี๋ยว · ก็ คง ไม่ทัน
tâa mua dtàe dĭeow · gôr kong mâi tan
If keep on waiting, might miss it
ความสุข มี ต้อง ใช้
kwaam sùk mee dtông chái
If there’s happiness then must use
อะไร ที่ ฝัน
a-rai têe făn
Whatever which dream
สวรรค์ ไม่ รั้งรอ
sà-wăn mâi ráng ror
Heaven won’t wait

Repeat (**)

เกิด มา แล้ว ทั้งที
gèrt maa láew táng tee
Born already
หมั่น ทำดี ให้ กัน
màn tam dee hâi gan
Keep on doing good for each other
โอกาส มี เรื่องดีๆ อย่า ช้า
oh-gàat mee rêuang dee dee yàa cháa
There’s chance for doing good, don’t be slow
รีบ มา รัก กัน
rêep maa rák gan
Hurry let’s love each other

Repeat (*)